Top

Vitajte na stránke
Bio Energy Solutions

PRIEMYSELNÉ PARKY / ELEKTRINA / PLYN / EKOLÓGIA

INFORMÁCIE

 • Bio Energy Solutions, s.r.o.
 • A. Sládkoviča 11, Trnava
 • Slovenská republika
 • GPS: 48,373255 17,581313
 • Kontakt: info@bioenergy.sk

Základný popis

Bio Energy Solutions je správcovská spoločnosť, ktorá investuje a spravuje priemyselné a energetické celky. Je vlastníkom podielov v bioplynových staniciach, priemyselných parkoch a areáloch.

Základné údaje

Základná ponuka


Naša spoločnosť spravuje priemyselné komplexy na západnom slovensku. V protfóliu a správe má fabriku na likvidáciu biologického odpadu v Seredi, refinériu na výrobu biopalív, bioplynové a fotovoltaické elektrárne, kompostárne. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností dokáže poskytovať komplexné služby priemyselných a výrobných zariadení.

m2

Prevádzkové priestory

administratíva a sklady

m2
+

Spevnené plochy

parkoviská a prekladiská

m2

Orná pôda

polia a suroviny

MW

Elektrická energia

výroba z bioplynu a fotovoltaiky

t

výroba olejov

MERO, MESO, glycerín

m2

Colné sklady

clenie a dane

Doplnková ponuka

Okrem služieb spomenutých vyššie poskytujeme aj doplnkové služby, v zmysle našej hlavnej obchodnej cinnosti. Budeme radi, ak Vám budeme môct ponúknut cokolvek z nášho portfólia. Veríme, že náš prístup a kvalita dodania, Vás presvedcia o našich kvalitách.

 • Prevádzkové priestory
 • Osobné sklady
 • Zriadenie archívu
 • Virtuálne sídla
 • Colný sklad
 • Vlakové státie
 • Vlakové prekladište
 • Administratívne priestory
 • Parkovanie kamiónov
 • Parkovanie osobných áut
 • Monitorované areály
 • Lisovňa obilnín
 • Chemické laboratórium
 • Váha nákladných áut
 • Strážna služba
 • Reštaurácia
 • Reklamné plochy
 • FREE WIFI
 • Separácia odpadu
 • Strážna služba
 • Čerpacia stanica

Ponuka

Sme radi, že našim zákazníkom vieme pokytovať služby najvyššej úrovne, a zároven dúfame, že naše značky sa stanú synonymom kvality aj v budúcnosti.

Bio Energy Solutions je správcovská spoločnosť, ktorá investuje a spravuje priemyselné a energetické celky. Je vlastníkom podielov v bioplynových staniciach, priemyselných parkoch a areáloch.
Areál G2 Park poskytuje základné i rozšírené služby súvisiace s prenájmom kancelárií, skladových priestorov a parkovacích plôch pre kamióny i osobné autá. V celom areáli je vybudovaná dopravná infraštruktúra poskytujúca všetko potrebné pre riadenie Vášho biznisu.
Areál NH14 v bývalej Niklovej huti v Seredi poskytuje dobré zázemie pre priemyselnú výrobu. V rámci komplexu prevádzkujeme bioplynovú elektráreň, rafinériu rastlinných olejov, kompostáreň a hlavne spracováva bio odpady.
Komplex administratívnych budov v blízkosti historického centra Trnavy. Kancelárie a priestory sú využívané hlavne pre potreby našich spoločností. V rámci doplnkových služieb vieme zabezpečiť aj služby viruálneho sídla.
Naša spoločnosť vlastní koncept pre gastro prevádzku založený výhradne na čerstvých bio potravínach lokálnej produkcie. Poskytujeme komplexný manuál pre riadenie spoločnosti, receptúry jedál, komplexnú cenotvorbu a auditovanie počas celej doby prevádzkovania frenčízy.

Komunita a podpora

Aktivity našej skupiny neobsahujú len biznis, ale podporujeme ja rôzne komunitné aktivity

Našim cieľom je zaujímať sa o komunitné dianie a podporu ich aktivít. Preto tak ako v obchode sa snažíme poskytovať najlepšie služby, cítime zodpovednosť najlepších podporovať. A sme na Vás hrdí za to, že aj s našou pomocou sa Vám darí dosahovať tie najvyššie méty.

KONTAKT

Zostávame v kontakte

Je pre nás velmi dôležité, aby sme od Vás získavali spätnú väzbu. Prosím, myslite na to, že Váš názor nás zaujíma, a preto nás neváhajte kontaktovať.

Sídlo
Andreja Sládkovica 11
Trnava 917 01, Slovenská republika

Nájdete nás aj na sociálnych platformách

Budeme radi ak si pozriete aj na socáilnych sieťach ako sa nám darí, alebo ako sa darí komunitám, ktoré podporujeme. Preto neváhajte klikať aj tu.

Bio Energy Solutions

energia.
ekológia.
zodpovednosť.